ม่านตาข่ายป้องกันนก

ม่านตาข่ายป้องกันนก ติดตั้งบริเวณประตูโรงงาน
ตาข่ายโพลีเอททีลีน ขนาดเส้นตาข่าย Ø 0.6 มม. ขนาดช่องตาข่าย 3 × 3 ซม.