ชื่อกิจการ   บริษัท ทวิธาดา จำกัด


ตราสินค้า/ยี่ห้อ เจลไล่นก Bird to Fly และ เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า  BIRD PROTECT

ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนกชนิดต่างๆ เช่น นกกระจอก, นกเอี้ยง,นกพิราบ เป็นต้น

ลักษณะสินค้า ให้คำปรึกษา, ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องนก, จำหน่ายและให้บริการติดตั้งเครื่องไล่นกและบริการเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT และ เจลไล่นกชนิดมีเส้นใย รวมถึงการกำจัดนก, ประเมินการทำงาน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากนกที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคาร, สินค้า, ผลผลิตทางการเกษตร และ เป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก, ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง  เป็นต้น 

จำนวนสาขา   ทั้งหมด           3 แห่ง (ข้อมูลเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2552)
ในกรุงเทพฯ      2 แห่ง
ในต่างจังหวัด    1 แห่ง          
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 40/339 หมู่ 3 หมู่บ้านทิมเรืองเวช ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : (02) 552 5310              
มือถือ    : (089)108 8738
โทรสาร  : (02) 551 1461
Website : www.bird-protect.com

E-mail :   CLOAKING

ประวัติความเป็นมา

     บริษัท ทวิธาดา จำกัด ก่อตั้งจากกลุ่มวิศวกรในสาขาต่างๆที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 10 ปี ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานต่างๆในด้านวิศวกรรม เช่น การเคลือบพื้นโรงงาน, งานเคลือบโลหะ, เคลือบป้องกันการรั่วซึมและเคมี, การบำรุงรักษาเครื่องจักร ตลอดจนธุรกิจการจำหน่าย, ให้บริการทาเจลไล่นก และแก้ไขปัญหาจากนก รับให้คำปรึกษา, สำรวจ และประเมินวิธีการทำงานไล่ และกำจัดนกให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้นกไม่สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร, สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ เช่น ไข้หวัดนก, ไวรัสตับอักเสบบี, ปอดอักเสบเฉียบพลัน และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น จึงทำให้บริษัทฯ มีการให้บริการที่หลากหลายครบวงจร ตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้ มีความสะดวกในการทำงาน และง่ายต่อการควบคุมต้นทุน

     งานระบบเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานที่ดี, รวดเร็ว และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จากประสบการณ์ในการทำงาน และการให้บริการของบริษัทฯที่ล้วนแต่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบเคลือบพื้น, ระบบเคลือบโลหะอื่นๆ, ระบบเคลือบป้องกันหรือขับไล่นกด้วยเจลไล่นก และได้ศึกษาพัฒนาวิธีการไล่นกจากการใช้เจลไล่นก ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลในระยะสั้น มาเป็นวิธีการไล่นกที่ได้ผลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นด้วยการใช้ เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT  คือการนำระบบไฟฟ้ามาใช้ในการไล่นก เราได้ศึกษา และทำการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT ที่มีต่อผู้ใช้, เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของอาคารจนเป็นที่มั่นใจในความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว


 เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า


     ท่านสามารถสอบถามข้อมูล และขอรับบริการได้ที่ บริษัท ทวิธาดา จำกัด  โทรศัพท์หมายเลข (02) 552-5310, (086) 314-3846 หรือ คุณโอภาส โทรศัพท์หมายเลข (089) 108-8738 เพื่อขอข้อมูล ปรึกษา หรือขอรับบริการ เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการในเวลาอันรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 นโยบาย และปรัชญาการบริหารงาน

      ในการดำเนินธุรกิจของ ทวิธาดา (Twiethada)  มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการและความมีคุณภาพสูงสุด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิใช่เพียงการซื้อ หรือการให้บริการเพียงครั้งแรกแล้วก็จบกัน แต่การบริการหลังการขาย คือหัวใจที่สำคัญที่จะสร้างความประทับใจ และมัดใจลูกค้า รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายและให้บริการนั้นด้วย ณ จุดนี้เองบริษัทฯ ได้ก้าวสู่แวดวงธุรกิจโดยได้คำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ดี และรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

     บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจที่สามารถนำบริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขับไล่นก และเป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการแก้ปัญหาที่เกิดจากนก  เพื่อรองรับความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุดภายใต้ชื่อ บริษัท ทวิธาดา จำกัด ด้วยสโลแกน การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาง บริษัท ทวิธาดา จำกัด จะมุ่งมั่นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า