เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า Bird - protect


ได้รับการ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการไล่นกโดยตรง โดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 V. (กระแสไฟฟ้าทั่วไป) ให้เป็น ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง 8,000 โวลท์ แต่มีความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ต่ำประมาณ 5 มิลลิแอมป์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้สำหรับป้องกันนก เมื่อนกเข้าใกล้บริเวณแนวเส้นลวดจะรู้สึกไม่สบายตัว เนื่องจากในบริเวณแนวเส้นลวดจะมีสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ถ้านกยังดื้อที่จะเข้าไปเมื่อสัมผัสกับแนวเส้นลวด จะถูกไฟฟ้าช็อตเป็นเวลาสั้นๆ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บเล็กน้อย เหมือนถูกหนังสติ๊กดีด และนกจะตกใจ และบินหนีไปเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ถึงตาย เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายมีไม่มาก ดังนั้นไม่ว่านก, คน หรือสัตว์เลี้ยงที่ไปสัมผัสกับแนวเส้นลวดจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งต่างจากไฟฟ้ากระแสสลับในบ้าน  ซึ่งมีแรงเคลื่อนเพียง 220 โวลท์ แต่กระแสไฟฟ้าจะไหลตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกร่างกาย (ไฟฟ้าดูด) ร่างกายก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้าเข้าไปมากจึงทำให้ถึง ตายได้
 

 

 

เจลไล่นก ชนิดที่มีเส้นใย

เหมาะสำหรับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาคาร บ้านเรือน วัด และสถานที่ราชการ มีเอกสารรับรองความปลอดภัย MSDS เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเคลือบเจลไล่นกเพื่อป้องกันนกมาจับที่อาคาร นกอาจสร้างความรำคาญแก่ท่านสร้างความสกปรกให้กับอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหานี้เช่นกันซึ่งนกสร้างปัญหาเรื่องทำให้สินค้า,ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์เกิดการเสียหาย กันซึ่งนกสร้างปัญหาเรื่องทำให้ นกู้ว่าจ้างทำให้เสียเวลา และที่สำคัญที่สุดคือเสียลูกค้า ซึ่งลูกค้าคือหัวใจของธุรกิจ และนกยังเป็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆอีกมากมาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองว่าปัญหาเรื่องนกเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขและป้องกัน เรายินดีแนะนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงถูกต้องกับการใช้งาน

รายละเอียดเจลไล่นก (ชนิดเส้นใย)


บริษัท ทวิธาดา จำกัด เป็นผู้ริเริ่มการนำระบบไฟฟ้ามาใช้ไล่นก

ด้วย"เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT"

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย