Profile

ชื่อกิจการ บริษัท ทวิธาดา จำกัด
ตราสินค้า/ยี่ห้อ เจลไล่นก Bird to Fly และ
เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนกชนิดต่างๆ เช่น นกกระจอก, นกเอี้ยง,นกพิราบ เป็นต้น
ลักษณะสินค้า ให้คำปรึกษา, ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องนก, จำหน่ายและให้บริการติดตั้งเครื่องไล่ นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT และ เจลไล่นก รวมถึงการกำจัดนกประเมินการ ทำงาน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากนกที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อ โครงสร้างของอาคาอาหาร สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร และ เป็นตัวแพร่เชื้อโรค ต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก, ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง  เป็นต้น
จำนวนสาขา ทั้งหมด 2 แห่ง (ข้อมูลเมื่อ 30 กรกฎาคม 2558)
ในกรุงเทพฯ 1 แห่ง
ในต่างจังหวัด 1 แห่ง
สถานที่ติดต่อ เลขที่   40/339 หมู่ 3 หมู่บ้านทิมเรืองเวช ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: (02) 552 5310 และ (02) 005-7361
มือถือ: (089) 108 8738, (081) 357-5750
แฟกซ์: (02) 551 1461
Website: www.bird-protect.com
E-mail: std.co.th@gmail.com